Phương thức thanh toán Dự Án KDC An Thắng Long Trạch

 
DỰ ÁN KCD An Thắng Long Trạch
(Ấp Đồng Tâm, Xã long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An)
       
Thanh toán 95%
Đợt Thủ tục Diễn giải Thời hạn
1 Đặt cọc        50,000,000   24h (thường), 12h (ngày CN)
2 Ký HĐNT - TT lần 1 95% 05 ngày sau cọc
3 Đóng tiền - Công chứng 5% 30 - 90 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
4 Nhận sổ        10,000,000   30 - 45 ngày sau Công chứng
       
       
Thanh toán 50%
Đợt Thủ tục Diễn giải Thời hạn
1 Đặt cọc        50,000,000   24h (thường), 12h (ngày CN)
2 Ký HĐNT - TT lần 1 50% 05 ngày sau cọc
3 TT lần 2 25% 30 ngày sau cọc
4 TT lần 3 20% 60 ngày sau cọc
5 Đóng tiền - Công chứng 5% 90 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
6 Nhận sổ        10,000,000   30 - 45 ngày sau Công chứng