PTTT Areca Villa Long An

Khu dân cư Areca Villa có 2 phương thức thanh toán hỗ trợ Quý khách hàng :

Phương thức 1:

→ Dự kiến ngày 18 hoặc ngày 23/03/2018 mở bán (Khách hàng chuyển cọc)

→ 7 ngày sau thanh toán 50% ký HĐMB

→ 1 tháng sau thanh toán 50% công chứng sang tên sổ đỏ.

Phương Thức 2:

→ Dự kiến ngày 18 hoặc ngày 23/03/2018 mở bán (Khách hàng chuyển cọc)

→ 7 ngày sau thanh toán 100% công chứng sang tên sổ đỏ.