Phương Thức Thanh Toán

Thanh toán 50% chiết khấu 2 chỉ vàng SJC
Đợt Thủ Tục Diễn Giải Thời Hạn
1 Đặt Cọc        50.000.000   Trong vòng 24 giờ
2 Ký HĐNT - TT Lần 1 50% 05 ngày sau cọc
3 TT Lần 2 25% 60 ngày sau cọc
4 Đóng Tiền - Công Chứng 25% 90 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
5 Nhận Sổ        10.000.000   30 - 45 ngày sau công chứng
 
 
Thanh toán 95% chiết khấu 5 chỉ vàng SJC
Đợt Thủ tục Diễn Giải Thời Hạn
1 Đặt Cọc        50.000.000   Trong vòng 24 giờ
2 Ký HĐNT - TT Lần 1 95% 05 ngày sau cọc
3 Đóng Tiền - Công Chứng 5% 90 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
4 Nhận Sổ        10.000.000   30 - 45 ngày sau công chứng
 

Nếu quý vị muốn chiết khấu cao hơn khi mua 2 sản phẩm trở lên. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Vui lòng liên hệ hotline: 0919.356.178