Phương thức thanh toán Dự Án Nhựt Chánh Residence

 
DỰ ÁN  NHỰT CHÁNH RESIDENCE
(Ấp 2, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An)
       
Thanh toán 95%
Đợt Thủ tục Diễn giải Thời hạn
1 Đặt cọc        50,000,000   24h
2 Ký HĐNT - TT lần 1 95% 03 ngày sau cọc
3 Đóng tiền - Công chứng 5% 90 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
4 Nhận sổ        10,000,000   30 - 45 ngày sau Công chứng
       
       
Thanh toán 50%
Đợt Thủ tục Diễn giải Thời hạn
1 Đặt cọc        50,000,000   24h
2 Ký HĐNT - TT lần 1 50% 03 ngày sau cọc
3 TT lần 2 25% 60 ngày sau cọc
4 TT lần 3 20% 120 ngày sau cọc
5 Đóng tiền - Công chứng 5% 180 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
6 Nhận sổ        10,000,000   30 - 45 ngày sau Công chứng
       
       
Thanh toán 30%
Đợt Thủ tục Diễn giải Thời hạn
1 Đặt cọc        50,000,000   24h
2 Ký HĐNT - TT lần 1 30% 03 ngày sau cọc
3 TT lần 2 20% 60 ngày sau cọc
4 TT lần 3 15% 120 ngày sau cọc
5 TT lần 4 15% 180 ngày sau cọc 
6 TT lần 5 15% 240 ngày sau cọc
7 Đóng tiền - Công chứng 5% 270 ngày sau cọc (KH được giữ lại 10.000.000 VNĐ)
8 Nhận sổ        10,000,000   30 - 45 ngày sau Công chứng