Thiết Kế Dự Án Nhựt Chánh Residence

Nhựt Chánh Residence là dự án đất nền có quy mô trung bình nên sau khi quý vị nhận sổ sẽ được phép xây dựng tự do

Tất cả đều có hệ thống đường nội bộ, cống rãnh, cây xanh.

Mời quý vị xem sơ đồ phân lô của dự án:

Sơ đồ phân lô dự án Nhựt Chánh Residence