Bản đồ quy hoạch chung Kiến Tường Long An mới nhất

20-07-2017 10:17

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã kiến tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Nhiệm vụ quy hoạch chung 1/5000 thị xã Kiến Tường như thế nào. Bản đồ quy hoạch chung Kiến Tường Long An mới nhất, tất cả sẽ có dưới đây cho quý vị tham khảo.

Thị xã Kiến Tường nằm trong chuỗi các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện của tỉnh Long An giao cho viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển (IDR) thực hiện gồm huyện Đức Huệ, Cần Đước, Tân Trụ, Thủ Thừa, Tp. Tân An. đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Với mục tiệu phấn đấu đến năm 2020, Kiến Tường là Thị xã phát triển theo hướng đô thị - thương mại dịch vụ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp gắn với kinh tế cửa khẩu. Đến năm 2030, Kiến Tường sẽ trở thành đô thị dẫn đầu trong vùng Đồng Tháp Mười về phát triển kinh tế đô thị, thương mại và kinh tế mậu dịch biên giới theo hướng hiện đại, phát triển cân bằng và bền vững. Và các hướng đột phá chính của Thị xã Kiến Tường tập trung vào một số vấn đề theo từng giai đoạn như sau:

► Giai đoạn 2016-2020

Tập trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị; thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Trung tâm thương mại và các K-CCN, phát triển hình thức du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây, sông Prô và tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

♦ Ưu tiên 1: Tập trung vào các công trình theo mức độ ưu tiên gồm (i) Mở rộng, nâng cấp các tuyến đường; hệ thống thoát nước trên các tuyến đường qua khu vực nội thị; (ii) Tiến hành đầu tư nâng cấp hạ tầng cơ sở theo chuẩn loại IV tại khu vực nội thị thị xã Kiến Tường; (iii) Tăng cường thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh việc hình thành và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trung tâm thương mại tại khu vực nội thị; (iv) Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng các mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao; (v) Khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ: vận tải, thông tin liên lạc, tài chính ngân hàng, giáo dục và y tế,.…

♦ Ưu tiên 2: Tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, đặc biệt tập trung liên kết về phát triển đô thị, thương mại và kinh tế biên giới. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng xã Nông thôn mới, nâng số xã đạt 19 tiêu chí NTM lên 100%.

♦ Ưu tiên 3: Ứng dụng các mô hình sản xuất công nghệ sạch, kỹ thuật cao trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm canh tác trên địa bàn thị xã.

♦ Ưu tiên 4: Xây dựng các trạm cấp nước sinh hoạt, đảm bảo 97% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

♦ Ưu tiên 5: Ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhãn hiệu tập thể, sản phẩm mang thương hiệu của địa phương nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa

► Giai đoạn 2021-2030

Hình thành thêm hình thành 4 đô thị mới là trung tâm xã Thạnh Trị, trung tâm xã Bình Hiệp, trung tâm xã Tuyên Thạnh và trung tâm xã Thạnh Hưng. Tiếp tục hoàn thiện các chương trình ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020 theo hướng nâng cấp và nâng cao chất lượng. Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn này là nâng cao thu nhập và mức sống của người dân Kiến Tường. Trong đó, một số ưu tiên chủ đạo cụ thể như sau:

♦ Ưu tiên 1: Hoàn chỉnh đô thị loại IV và nâng cấp hệ thống tiêu chí theo hướng đạt chuẩn đô thị loại III cho Kiến Tường, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội thị gắn với các hệ thống điện, cấp, thoát nước, nâng cấp các tuyến đường dọc sông Vàm Cỏ Tây, sông Prô nhằm tạo cảnh quan đô thị…Xây dựng hệ thống giao thông nội thị và hạ tầng cơ sở đảm bảo cho việc phát triển kinh tế cửa khẩu và hình thành 4 đô thị mới là trung tâm xã Thạnh Trị, trung tâm xã Bình Hiệp, trung tâm xã Tuyên Thạnh và trung tâm xã Thạnh Hưng. Xây dựng hệ thống cây xanh nội thị phổ biến rộng rãi trên toàn địa bàn thị xã. Hình thành các khu, tuyến dân cư mới. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, trung tâm thương mại tại khu vực nội thị và các K-CCN.

♦ Ưu tiên 2: Tiếp tục tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết vùng, ưu tiên liên kết về phát triển đô thị, thương mại và kinh tế biên giới. Nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM.

♦ Ưu tiên 3: Nâng cao chất lượng phục vụ tại các công trình dịch vụ công cộng, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đối với các công trình về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, dịch vụ ngân hàng. Triển khai đề án phát triển nhân sự trên toàn địa bàn, hoàn thiện và đi vào hoạt động trường dạy nghề, khuyến khích xã hội hóa giáo dục và đào tạo, đặc biệt hướng đến mở các lớp đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng làm việc trong ngắn hạn, có cấp chứng chỉ. Kết hợp với các Trường, Viện trong Tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp đào tạo theo đơn đặt hàng tại địa phương. Nâng cao chất lượng lao động trên địa bàn thị xã và tăng cường ứng dụng được công nghệ sản xuất. Nghiên cứu dự báo nhu cầu lao động của địa phương, kết hợp với doanh nghiệp đào tạo lao động theo nhu cầu doanh nghiệp. Phát triển nông nghiệp tập trung, chất lượng cao. Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ ngân hàng, y tế và giáo dục.

Quy hoạch này được Hội đồng đánh giá là tốt nhất trong tất cả các quy hoạch cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An và cũng là quy hoạch cuối cùng, khép lại chuỗi quy hoạch cấp huyện cho tỉnh Long An thực hiện trong giai đoạn phát triển kinh tế xã hội 2016-2020. 

► Nhiệm vụ quy hoạch chung 1/5000 thị xã Kiến Tường

UBND Long An vừa ban hành Quyết định 4433/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 1/5.000 thị xã Kiến Tường đến năm 2025.

Khu vực nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thị xã Kiến Tường gồm phường 1, phường 2, phường 3 và 5 xã: Tuyên Thạnh, Bình Tân, Bình Hiệp, Thạnh Hưng và Thạnh Trị.


Đô thị Kiến Tường là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của vùng Đồng Tháp Mười. Định hướng phát triển thị xã Kiến Tường đạt tiêu chuẩn đô thị loại III trước năm 2020.

Theo đồ án, tổng diện tích đất quy hoạch đến năm 2025 của đô thị Kiến Tường là 20.428,2ha, bao gồm 5.551 ha đất đô thị và 14.877 ha đất ngoài đô thị.

Trong cơ cấu sử dụng đất đô thị nói trên thì được chia làm 2 loại:

Đất dân dụng (946,4650ha): Đất ở đô thị; Đất công trình dịch vụ đô thị (Đất hành chính, Đất giáo dục, Đất y tế, Đất văn hóa, Đất thể dục thể thao, Đất thương mại dịch vụ, Đất tiện ích công cộng như ngân hàng, bưu điện); Đất cây xanh, thể dục thể thao; Đất giao thông, quảng trường.

Đất ngoài dân dụng (4.604,579ha): Đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, kho tàng; Đất an ninh, quốc phòng; Đất tôn giáo; Đất nghĩa trang; Đất bến xe, bến tàu; Đất công trình đầu mối kỹ thuật; Đất giao thông đối ngoại, Đất dự trữ phát triển (đất ở, đất hành chính, đất thương mại dịch vụ, đất kho tàng, đất cảng, đất bến bãi, khu kinh tế cửa khẩu Long An); đất cây xanh cách ly.

Thị xã Kiến Tường có phía Bắc giáp Vương quốc Campuchia, phía Nam giáp huyện Tân Thạnh và xã Tân Lập thuộc huyện Mộc Hóa, phía Đông giáp xã Bình Hòa Trung và Bình Hòa Tây thuộc huyện Mộc Hóa, phía Tây giáp huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Mr. Thanh

    Mr. Thanh

    0919 356 178

    icon facebook
DMCA.com Protection Status