Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Bến Lức

24-07-2017 14:39

Sau đây là danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Bến Lức cho mọi người tham khảo. Nếu quý vị chưa biết địa chỉ hay nhiệm vụ của các phòng ban như thế nào thì hãy tham khảo ngay.

Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Bến Lức

► Văn Phòng HĐND – UBND Huyện

♦ Địa chỉ: Ấp Chợ Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan giúp việc cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

► Thanh Tra Huyện

♦ Địa chỉ: 213 QL1A KP3 Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

► Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

♦ Địa chỉ: 213 QL1A KP 3 thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

► Phòng Nội Vụ

♦ Địa chỉ: 213 Quốc Lộ 1A, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.

► Phòng Tư Pháp

♦ Địa chỉ: Ấp Chợ Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

► Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

♦ Địa chỉ: Ấp Chợ Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện Bến Lức.

► Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng  

♦ Địa chỉ: 213 QL1A KP3 Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công thương; xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

► Phòng Lao Động - Thương bBnh & Xã hội

♦ Địa chỉ: 213 QL1A KP3 Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện,  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

► Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

♦ Địa chỉ: Khu Phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

► Phòng Giáo Dục & Đào Tạo

♦ Địa chỉ: 16 Nguyễn Hữu Thọ KP3 Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

► Phòng Văn Hoá & Thông Tin

♦ Địa chỉ: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

► Phòng Y Tế

♦ Địa chỉ: 213 Quốc lộ 1A Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Mr. Thanh

    Mr. Thanh

    0919 356 178

    icon facebook
DMCA.com Protection Status