Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Cần Giuộc

22-07-2017 16:14

Nếu quý vị đang khó khăn không biết về danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Cần Giuộc, hãy tham khảo các thông tin dưới đây để nắm được một số thông tin về các phòng ban và nhiệm vụ cụ thể.

Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Cần Giuộc

► Văn Phòng HĐND –UBND Huyện

♦ Địa chỉ: 220 Lãnh Binh Thái Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

► Thanh Tra Huyện

♦ Địa chỉ: 38 Nguyễn Thái Bình, Kp 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

► Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

♦ Địa chỉ: Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

► Phòng Nội Vụ

♦ Địa chỉ: Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực gồm: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

► Phòng Tư Pháp

♦ Địa chỉ: Quốc lộ 50 - Ô3 -Khóm3 -Thị trấn C.G, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

► Phòng Tài Nguyên & Môi Trường

♦ Địa chỉ: 38 Nguyễn Thái Bình, Kp 4, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển (đối với những địa phương có biển).

► Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng

♦ Địa chỉ: Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

► Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội

♦ Địa chỉ: Khu Hành Chánh UBND huyện Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

► Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn

♦ Địa chỉ: Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

► Phòng Giáo Dục & Đào Tạo

♦ Địa chỉ: Đường Thương Nghị Trung -Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

► Phòng Văn Hoá & Thông Tin

♦ Địa chỉ: Quốc Lộ 50, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

► Phòng Y Tế

♦ Địa chỉ: 13 đường Bến Đò, Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

► Ban Quản Lý Dự Án

♦ Địa chỉ: Thị trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Long An

♦ Nhiệm Vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước vềcác hoạt động có liên quan đến việc thực hiện dự án; Lập kế hoạch thực hiện dự án;Chỉ đạo các hoạt động cần thiết trong việc thực hiện dự án; Giám sát tiến độ, chất lượng và kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh, thanh toán, cấp phát, giải ngân kịp thời đối với nguồn vốn đã được bố trí cho dự án; Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án đạt hiệu quả kinh tế, đúng mục đích sử dụng; Đúc kết những bài học kinh nghiệm để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch và quản lý tốt hơn cho các dự án khác trong tương lai.

Trên đây là danh sách một số phòng ban, đơn vị trực thuộc của huyện Cần Giuộc, thông tin tham khảo trên website longan.gov.vn có thể sẽ không đúng ở thời gian hiện tại quý vị đang xem.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

  • Mr. Thanh

    Mr. Thanh

    0919 356 178

    icon facebook
DMCA.com Protection Status