Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Thạnh Hóa

20-07-2017 14:14

Sau đây là danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện thạnh hóa cho quý vị tham khảo. Để quý vị nắm bắt được địa chỉ, chức năng của các phòng ban là gì. Qua đó, nếu có bất cứ khó khăn gì cần hỗ trợ sẽ biết liên hệ tới phòng ban nào của Huyện Thạnh Hóa.

 
Danh sách các phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Thạnh Hóa


► Văn Phòng HĐND-UBND Huyện
 
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 115
 • Fax: 072. 3857 322
 • Thư điện tử: thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu tổng hợp cho hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân về: Hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân; tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của chủ tịch ủy ban nhân dân, cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

► Phòng Nội Vụ
 
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 365
 • Thư điện tử: noivu_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

► Phòng Tư Pháp
 
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 315
 • Thư điện tử: tuphap_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

► Thanh Tra Huyện
 
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 0723 857 162; 0723 911 100
 • Thư điện tử: thanhtra_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

► Phòng Kinh Tế & Hạ Tầng
 
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 777
 • Fax: 072. 3857 777
 • Thư điện tử: pktht_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

► Phòng Lao Động Thương binh & Xã Hội
 
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 128
 • Fax: 072. 3857 128
 • Thư điện tử: ldtbxh_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

► Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
 
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 0723. 857 419
 • Fax: 072. 3857 419
 • Thư điện tử: tckh_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

► Phòng Y Tế
 
 • Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3858 611.
 • Thư điện tử: pyt_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

► Phòng Giáo Dục & Đào Tạo
 
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 116; 072. 3857 990
 • Fax: 072. 3857 541
 • Thư điện tử: gddt_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

► Phòng Văn Hóa & Thông Tin
 
 • Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3857 284.
 • Thư điện tử: vhtt_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

► Phòng Tài Nguyên & Môi trường
 
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 0723 857 060; 0723 857 333
 • Thư điện tử: tnmt_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

► Phòng Nông Nghiệp & PTNT
 
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
 • Điện thoại:  0723 857 140; 0723 858 609
 • Fax: 0723 857 430
 • Thư điện tử: nnptnt_thanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

► Trung Tâm PTQĐ Huyện
 
 • Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  0723 911 345
 • Thư điện tử: ttptqdthanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạnh Hóa có chức năng tổ chưucs thực hiện việc bồi thườngm hỗ trợ và tái định cư; tạo quy đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển khinh tế -xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý đất đai đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

 ♦ Nhiệm Vụ
 
 • Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 • Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản
 • Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật
 • Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án
 • Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá
 • Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất
 • Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật
 • Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định
 • Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu
 • Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền

♦ Quyền Hạn
 
 • Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao
 • Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân
 • Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền
 • Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao

► Ban QLDA XD Huyện
 
 • Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072.3857 818
 • Fax: 072.3857 586
 • Thư điện tử:

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

- Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Thạnh Hoá là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Thạnh Hoá, quản lý điều hành, kiểm tra và thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, thuộc thẩm quyền do UBND huyện quyết định theo hình thức quản lý: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện theo điểm b, c khoản 1 điều 3 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và điểm b khoản 2 điều 1 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện (kể cả các dự án do UBND tỉnh uỷ nhiệm cho UBND huyện làm chủ đầu tư, khi được UBND huyện ủy quyền), giúp UBND huyện trực tiếp điều hành và thực hiện các dự án và xây dựng theo kế hoạch được duyệt hàng năm gồm các lĩnh vực như: Công trình giao thông, Công trình dân dụng, Công trình thủy lợi, Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chủ đầu tư và quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật và chất lượng công trình đúng theo thiết kế dự toán được duyệt.

- Ban Quản lý dự án xây dựng huyện hoạt động chuyên trách, có con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch theo quy định và chịu trách nhiệm về pháp luật mọi hoạt động của mình.

- Có trách nhiệm xây dựng quỹ tiền lương theo kế hoạch hàng năm và quy chế trả lương, thưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

- Ban Quản lý dự án xây dựng phải thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đầy đủ với UBND huyện và các ngành chức năng. UBND huyện thực hiện việc chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Ban Quản lý dự án Xây dựng và xử lý kịp thời những vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền của Ban Quản lý dự án xây dựng để đảm bảo tiến độ, chất lượng và các yêu cầu khác của dự án.

► Trung Tâm Văn Hóa - Thể Thao Huyện
 
 • Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 0723 858 108; 0723 858 601; 0723 857 353
 • Thư điện tử: ttvhttthanhhoa@longan.gov.vn

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chưucs các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chinh trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch cơ sở.

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện.

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện là tổ chức sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoảng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

► Văn Phòng ĐKQSDĐ Huyện Thạnh Hóa
 
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu phố 2, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
 • Số điện thoại: 0723.911090 - 0723.911390

♦ Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn
 
 • Thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận trên địa bàn cấp huyện đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
 • Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý biến động về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đối với cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
 • Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn cấp huyện; gửi thông báo chỉnh lý biến động cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã để chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khác gắn liền với đất đối với người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam
 • Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định
 • Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất; kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý
 • Thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và cấp xã
 • Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng
 • Thực hiện việc thu phí, lệ phí và các dịch vụ về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật
 • Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường giao

Trên đây là một số phòng ban, đơn vị trực thuộc của huyện Thạnh Hóa, Long An. Rất mong sẽ cung cấp được các thông tin quý vị cần. Nếu có bất cứ thay đổi nào mới về địa chỉ, số điện thoại, hoặc thêm các phòng ban khác. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm tại bài viết này.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status