Danh sách xã phường thị trấn tại Cần Giuộc tỉnh Long An

22-07-2017 14:37

Nếu quý vị đang thắc mắc không biết Huyện Cần Giuộc có bao nhiêu xã và thị trấn. Hãy tham khảo danh sách xã phường thị trấn tại Cần Giuộc tỉnh Long An dưới đây, quý vị sẽ nắm được những thông tin cần biết.

Danh sách xã phường thị trấn tại Cần Giuộc tỉnh Long An
 
Hiện tại, Huyện Cần Giuộc có 14 xã và 1 thị trấn, để biết rõ hơn đó là những xã nào, diện tích bao nhiêu thì mời quý vị tham khảo bên dưới.

► Thị Trấn Cần Giuộc

Thị trấn Cần Giuộc gồm: 4 khu phố (khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4), có diện tích là 1,405 km2 và dân số trung bình: 11.046 người, mật độ dân số 7.861 người/km2. Nằm ở giữa huyện Cần Giuộc: phía Bắc giáp xã Tân Kim; phía Đông giáp xã Phước Lại; phía Nam giáp xã Trường Bình.

► Xã Phước Lý

Xã Phước Lý gồm 4 ấp (ấp Vĩnh Phước, ấp Phước Lý, ấp Phú Ân, ấp Phú Thành), diện tích 10,173 km2, dân số trung bình: 11.498 người/km2, mật độ dân số 1.130 người/km2.

Xã Phước Lý nằm ở phía Tây Bắc huyện Cần Giuộc
 • Phía Đông giáp xã Long Thượng, phía Nam giáp xã Long Trạch và Xã Long Khê huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp xã Mỹ Yên huyện Bến Lức
 • Phía Tây Nam giáp xã Phước Lợi huyện Bến Lức
 • Phía Bắc giáp xã Tân Qúy Tây và xã Bình Chánh – huyện Bình Chánh – TPHCM

► Xã Long Thượng

Xã Long Thượng gồm: 4 ấp (ấp Long Hưng, ấp Long Thới, ấp Long Thạnh, ấp Tân Điền), diện tích: 8,049 km2, dân số trung bình: 9.667 người/km2, mật độ dân số 1.201 người/km2.

Xã Long Thượng nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Nam giáp xã Mỹ Lộc và xã Phước Hậu huyện Cần Giuộc, xã Long Trạch huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp xã Phước Lý
 • Phía Đông giáp xã Quy Đức huyện Bình Cánh
 • Phía Bắc giáp xã Hưng Long huyện Bình Chánh

► Xã Phước Hậu

Xã Phước Hậu gồm: 4 ấp (ấp Long Giêng, ấp Long Khánh, ấp Trong, ấp Ngoài), Diện tích: 9,318 km2, dân số trung bình: 10.576 người/km2, mật độ dân số 1.135 người/km2.

Xã Phước Hậu nằm ở phía Tây Bắc huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Bắc giáp xã Long Thượng
 • Phía Đông giáp xã Mỹ Lộc
 • Phía Nam giáp xã Phước Lâm
 • Phía Tây giáp xã Long Trạch huyện Cần Đước tỉnh Long An

► Xã Phước Lâm

Xã Phước Lâm gồm: 4 ấp (ấp Phước Hưng 1, ấp Phước Hưng 2, ấp Phước Kế, ấp Phước Thuận), diện tích: 10,146 km2, dân số trung bình: 8.695 người, mật độ dân số 857 người/km2.

Xã Phước Lâm nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Bắc giáp xã Mỹ Lộc và xã Phước Hậu
 • Phía Đông giáp xã Trường Bình
 • Phía Nam giáp xã Thuận Thành
 • Phía Tây giáp xã Long Trạch huyện Cần Đước

► Xã Mỹ Lộc

Xã Mỹ Lộc gồm: 4 ấp (ấp Lộc Tiền, ấp Lộc Trung, ấp Lộc Hậu, ấp Thanh Ba) diện tích: 11,983 km2, dân số trung bình: 12.382 người, mật độ dân số 1.033 người/km2.

Xã Mỹ Lộc nằm ở phía Bắc huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Bắc giáp xã Long Thượng huyện Cần Giuộc, xã Quy Đức huyện Bình Chánh TPHCM
 • Phía Đông Bắc giáp xã Tân Kim
 • Phía Đông Nam giáp xã Trường Bình, phía Nam giáp xã Phước Lâm
 • Phía Tây giáp xã Phước Hậu

► Xã Tân Kim

Xã Tân Kim gồm: 7 ấp (ấp Long Phú, ấp Tân Xuân, ấp Tân Phước, ấp Kim Định, ấp Kim Điền, ấp Trị Yên, ấp Thanh Hà), diện tích: 9,945 km2, dân số trung bình: 12.737 người, mật độ dân số 1.281 người/km2.

Xã Tân Kim nằm ở phía Bắc huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Đông giáp xã Long Hậu và xã Phước Lại
 • Phía Nam giáp xã Trường Bình và thị trấn Cần Giuộc
 • Phía Tây giáp xã Mỹ Lộc
 • Phía Bắc giáp xã Quy Đức và xã Đa Phước huyện Bình Chánh TPHCM

 ► Xã Trường Bình

Xã Trường Bình gồm: 4 ấp (ấp Phước Thuận, ấp Kế Mỹ, ấp Hòa Thuận 1, ấp Hòa Thuận 2), diện tích: 10,220 km2, dân số trung bình: 10.903 người, mật độ dân số 1.067 người/km2.

Xã Trường Bình nằm ở giữa huyện Cần Giuộc
 • Phía Bắc giáp xã Tân Kim và thị trấn Cần Giuộc
 • Phía Đông giáp xã Phước Lại
 • Phía Đông Nam giáp xã Phước Vĩnh Tây
 • Phía Nam giáp xã Long An và xã Thuận Thành,
 • Phía Tây giáp xã Phước Lâm
 • Phía Tây Bắc giáp xã Mỹ Lộc

► Xã Thuận Thành

Xã Thuận Thành gồm: 5 ấp (ấp Thuận Bắc, ấp Thuận Nam, ấp Thuận Đông, ấp Thuận Tây 1, ấp Thuận Tây 2), diện tích: 9,907 km2, dân số trung bình: 8.044 người, mật độ dân số 812 người/km2.

Xã Thuận Thành nằm ở phía Tây huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Bắc giáp xã Phước Lâm, phía Đông giáp xã Long An
 • Phía Đông Bắc giáp xã Trường Bình
 • Phía Nam giáp xã Tân Trạch huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp xã Long Hòa huyện Cần Đước,
 • Phía Tây Bắc giáp xã Long Trạch, huyện Cần Đước
 • Phía Tây Nam giáp xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước

► Xã Long An

Xã Long An gồm: 4 ấp (ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4), diện tích: 9,810 km2, dân số trung bình: 7.139 người, mật độ dân số 728 người/km2.

Xã Long An nằm ở phía Tây Nam huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Bắc giáp xã Trường Bình,
 • Phía Đông Bắc giáp xã Phước Vĩnh Tây,
 • Phía Đông Nam giáp xã Long Phụng,
 • Phía Nam giáp xã Tân Lân huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp xã Thuận Thành,
 • Phía Tây Nam giáp xã Mỹ Lệ huyện Cần Đước

► Xã Long Phụng

Xã Long Phụng gồm: 4 ấp (ấp Chánh Nhất, ấp Chánh Nhì, ấp Tây Phú, ấp Phú Thạnh), diện tích: 7,510 km2, dân số trung bình: 5.302 người, mật độ dân số 706 người/km2.

Xã Long Phụng nằm ở phía Nam huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Bắc giáp xã Phước Vĩnh Tây
 • Phía Đông giáp xã Đông Thạnh
 • Phía Nam giáp xã Phước Đông huyện Cần Đước
 • Phía Tây giáp xã Long An huyện Cần Giuộc và xã Tân Lân huyện Cần Đước

► Xã Long Hậu

Xã Long Hậu gồm: 5 ấp (ấp 1, ấp 2/5, ấp 2/6, ấp 3, ấp 4), diện tích: 20,212 km2, dân số trung bình: 8.990 người, mật độ dân số 445 người/km2.

Xã Long Hậu nằm ở phía Đông Bắc huyện Cần Giuộc
 
 • Phía Đông Bắc giáp xã Long Thới huyện Nhà Bè
 • Phía Tây giáp xã Tân Kim
 • Phía Tây Nam giáp xã Phước Lại
 • Phía Tây Bắc giáp xã Đa Phước huyện Bình Chánh
 • Phía Bắc giáp xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè TPHCM

► Xã Phước Lại

Xã Phước Lại gồm: 5 ấp (ấp Lũy, ấp Long Bào, ấp Mương Chài, ấp Phước Thới, ấp Tân Thanh), diện tích: 19,311 km2, dân số trung bình: 12.037 người, mật độ dân số 623 người/km2.

Xã Phước Lại nằm ở phía Đông huyện Cần Giuộc
 • Phía Đông giáp xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè
 • Phía Đông Bắc giáp xã Long Hậu
 • Phía Đông Nam giáp xã Phước Vĩnh Đông
 • Phía Nam giáp xã Phước Vĩnh Tây
 • Phía Tây giáp thị trấn Cần Giuộc
 • Phía Tây Bắc giáp xã Tân Kim
 • Phía Tây Nam giáp xã Trường Bình

Trên đây là một số thông tin về các xã và thị trấn của huyện Cần Giuộc, tất cả thông tin được tham khảo từ website longan.gov.vn. Danh sách có thể không chính xác ở một thời điểm nào đó.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status