Danh sách xã phường thị trấn tại Thạnh Hóa tỉnh Long An

20-07-2017 15:12

Nếu quý vị đang muốn biết thông tin về huyện Thạnh Hóa có bao nhiêu xã, phường, ủy ban nhân dân ở địa chỉ nào. Hãy tham khảo danh sách xã phường thị trấn tại Thạnh Hóa tỉnh Long An dưới đây để nắm rõ hơn.

 
Danh sách xã phường thị trấn tại Thạnh Hóa tỉnh Long An

► UBND Thị Trấn Thạnh Hóa
 
 • Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3857 454;
 • Email: ubndthanhhoa@longan.gov.vn

♦ Giới Thiệu Chung

- Vị trí địa lý: Thị trấn Thạnh Hóa là trung tâm hành chính của huyện Thạnh Hóa
 
 • Phía Đông giáp với xã Thủy Đông
 • Phía Tây giáp với xã Thủy Tây
 • Phía Nam giáp với xã Thạnh An
 • Phía Bắc: giáp với xã Thuận Nghĩa Hòa

- Diện tích tự nhiên: 1.172,21 ha

- Địa bàn được chia làm 04 khu phố: khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4. 

- Số hộ: 1.600 hộ; Dân số: 5.407 người (năm 2013)

► UBND Xã Thủy Tây
 
 • Địa chỉ: ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa
 • Điện thoại: 0723 857 149
 • Fax: 0723 857 149
 • Thư điện tử: ubndthuytay@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý
 
 • Phía Đông: giáp Thị trấn Thạnh Hóa và xã Thuận Nghĩa Hòa
 • Phía Tây: giáp xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh
 • Phía Nam: giáp xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa
 • Phía Bắc: giáp xã Thạnh Phước và xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa

- Diện tích tự nhiên: 3148,41 ha

- Địa bàn xã chia thành 04 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4

- Số hộ: 1183 hộ; Dân số 4746 người (năm 2013)

► UBND Xã Thanh An
 
 • Địa chỉ:  Ấp 3, xã Thanh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3600 544; 072 3600 545
 • Email: ubndthanhan@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thạnh An nằm về phía Nam huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 10 km.
 
 • Phía Đông giáp xã Thủy Đông 
 • Phía Tây giáp xã Kiến Bình, xã Tân Bình - huyện Tân Thạnh
 • Phía Nam giáp xã Tân Hòa - huyện Tân Thạnh, xã Thạnh Mỹ, xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Tân - huyện Tân Phước - tỉnh Tiền Giang
 • Phía Bắc giáp xã Thủy Tây, thị trấn Thạnh Hóa

- Diện tích tự nhiên: 6489,32 ha. Địa bàn xã chia thành 04 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Dân số của toàn xã: 690 hộ, với 2392 người (năm 2013).

► UBND Xã Tân Đông
 
 • Địa chỉ:  Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072. 3599 591;
 • Fax:  072. 3599 815
 • Email: ubndtandong@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý:
 
 • Phía Đông giáp xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa
 • Phía Tây giáp xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa
 • Phía nam giáp xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
 • Phía Bắc giáp Sông Vàm Cỏ Tây, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

- Diện tích tự nhiên: 3.200,88 ha

- Địa bàn xã được chia thành 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Số hộ:  1.525 hộ; Dân số: 6.240 người.

► UBND Xã Tân Tây
 
 • Địa chỉ:  Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3916 019;
 • Email: ubndtantay@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý:
 
 • Phía Đông giáp với xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Tây giáp với xã Thủy Đông, Thạnh Hóa.
 • Phía Nam giáp với xã Tân Hòa Đông, Tân Phước - Tiền Giang.
 • Phía Bắc giáp với sông Vàm Cỏ, xã Long Thạnh và Long Thuận, huyện Thủ Thừa.

- Diện tích tự nhiên: 3752,61 ha.

- Địa bàn được chia thành 5 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 

- Số hộ: 1.088 hộ, dân số 4.207 người (năm 2013).

► UBND Xã Thủy Đông
 
 • Địa chỉ:  xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3857 232
 • Email: ubndthuydong@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý:
 
 • Phía Đông giáp với xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Tây giáp với xã Thạnh An, Thạnh Hóa.
 • Phía Nam giáp với xã Tân Hòa Đông và Thạnh Mỹ, Tân Phước - Tiền Giang.
 • Phía Bắc giáp với sông Vàm Cỏ, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 4471,49 ha.

- Địa bàn được chia thành 4 ấp:  ấp Nước Trong, ấp Đông Hòa, ấp Bến Kè, ấp Voi Đình.

- Số hộ: 1.475 hộ, dân số 5.737 người (năm 2013).

► UBND Xã Thuận Nghĩa Hòa
 
 • Địa chỉ:  Ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.
 • Điện thoại:  072. 3857 255;
 • Email: ubndthuannghiahoa@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thuận Nghĩa Hòa nằm ở phía Đông Bắc của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 2,2 km. Ranh giới hành chính tiếp giáp:
 
 • Phía Đông giáp xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.
 • Phía Tây giáp xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Nam giáp Sông Vàm Cỏ Tây xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Bắc giáp xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 3598,42 ha.

- Địa bàn xã chia thành 05 ấp: ấp Nhơn Xuyên, ấp Bà Luông, ấp Trà Cú, ấp Vườn Xoài, ấp Vàm Lớn.

- Số hộ: 1.581 hộ; Dân số: 6.952 người (năm 2013).

► UBND Xã Thuận Bình
 
 • Địa chỉ:  Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3857 113; 072 3911 848;
 • Fax: 072 3911 845
 • Email: ubndthuanbinh@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thuận Bình nằm ở phía Bắc của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện 13 km theo tuyến lộ Ông Bính-Thuận Bình nối liền Quốc lộ N2. Ranh giới tiếp giáp:
 
 • Phía Đông giáp xã Long Thành, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.
 • Phía Tây giáp xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Nam giáp xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Bắc giáp Svay Rieng, Campuchia và xã Bình Hòa Hưng - huyện Đức Huệ.

- Diện tích tự nhiên: 5661,10 ha.

- Địa bàn được chia thành 4 ấp: ấp Gãy, ấp 61, ấp Đồn A, ấp Đồn B.

- Số hộ: 740 hộ, Dân số: 2870 người (năm 2013).

► UBND Xã Thạnh Phú
 
 • Địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3859 936
 • Email: ubndthanhphu@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thạnh Phú nằm ở phía Đông Bắc của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 8 km theo lộ liên huyện đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây nối liền Quốc lộ N2. Ranh giới hành chính tiếp giáp:
 
 • Phía Đông giáp xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Tây giáp xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Nam giáp xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Bắc giáp xã Tân Hiệp, Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 3066,78 ha.

- Địa bàn xã chia thành 04 ấp: ấp Thạnh Lập, ấp Cả Cỏ, ấp Ông Hiếu, ấp Ông Quới.

- Số hộ: 1069 hộ; Dân số: 4.535 người (năm 2013).

► UBND Xã Tân Hiệp
 
 • Địa chỉ: Cụm dân cư ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 072 3919907.
 • Thư điện tử: ubndtanhiep@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý:
 
 • Phía Đông: giáp với xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Tây: giáp với xã Bình Thạnh và Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.
 • Phía Bắc giáp 02 xã Tua Sa Đây và Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng của Campuchia.
 • Phía Nam: giáp với xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích: 4369,39 ha.

- Địa bàn được chia thành 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Số hộ: 1.010; Dân số: 3.927 người (năm 2013).

► UBND Xã Thạnh Phước
 
 • Địa chỉ: Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại:  072. 3859 913
 • Email: ubndthanhphuoc@longan.gov.vn

♦ Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thạnh Phước nằm ở phía Tây của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 12 km theo lộ liên huyện đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây nối liền Quốc lộ N2. Ranh giới hành chính tiếp giáp:
 
 • Phía Đông giáp xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa.
 • Phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa.
 • Phía Nam giáp với xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa và xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh.
 • Phía Bắc giáp xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa và xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 7.909,67 ha.

- Địa bàn xã chia thành 05 ấp: ấp Ông Qưới, ấp Đá Biên, ấp Cả Sáu, ấp Thạnh Trung, ấp Đình.

- Số hộ: 1845 hộ; Dân số: 7.765 người (năm 2013).

Ngoài ra, nếu quý vị muốn biết thêm về danh sách phòng ban, đơn vị trực thuộc hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Danh sách phòng ban đơn vị trực thuộc huyện Thạnh Hóa
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status