Danh sách xã phường thị trấn tại thành phố Tân An tỉnh Long An

23-07-2017 15:39

Sau đây là danh sách xã phường thị trấn tại thành phố Tân An tỉnh Long An, nếu quý vị chưa nắm được thông tin hãy tham khảo để biết rõ hơn về diện tích và dân số của mỗi xã, phường.

Danh sách xã phường thị trấn tại thành phố Tân An tỉnh Long An

Thành phố Tân An có 14 đơn vị hành chính gồm: 9 phường và 5 xã. Sau đây là danh sách các xã, phường nội thị và ngoại thị của thành phố Tân An cho mọi người tham khảo
 • Phường 1 có diện tích 0,6759km2 và dân số 12.670 người
 • Phường 2 có diện tích 1,6451km2​ và dân số 17.570 người
 • Phường 3 có diện tích 3,7446km2​ và dân số 19.650 người
 • Phường 4 có diện tích 5,4428km2​ và dân số 15.590 người
 • Phường 5: diện tích 6,5262km2​ và dân số 12.000 người
 • Phường 6 có diện tích 7,4463km2​ và dân số 11.150 người
 • Phường 7 có diện tích 3,7267km2​ và dân số 6.050 người
 • Phường Tân Khánh có diện tích 6,8452km2​ và dân số 6.635 người
 • Phường Khánh Hậu có diện tích 3,887km2​ và dân số 5.510 người
 • Xã Hướng Thọ Phú códiện tích 8,5224Km2​ và dân số 7.180 người
 • Xã Nhơn Thạnh Trung có diện tích 8,8305Km2​ và dân số 7.511 người
 • Xã Lợi Bình Nhơn có diện tích 11,9143Km2​ và dân số 12.350 người
 • Xã Bình Tâm có diện tích 5,9564Km2​ và dân số 6.548 người
 • Xã An Vĩnh Ngãi có diện tích 6,786Km2​ và dân số 6.050 người

Nếu quý vị muốn tham khảo thêm thông tin chung về thành phố Tân An. Hãy tham khảo bài viết dưới đây:

⇒ http://thanhphuthinhland.vn/tin-tuc/thong-tin-chung-ve-thanh-pho-tan-an-p85.html
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status