Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào

13-07-2017 13:15

Nếu quý vị có một mảnh đất nông nghiệp muốn xây nhà trên đó thì phải chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào thì mời quý vị tham khảo bài viết dưới đây.

 

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào

Hiện nay theo quy định của pháp luật nếu quý vị muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở bạn phải làm hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
 • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận QSDĐ

Biên bản xác minh thực địa
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa

Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện

Cụ thể tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường. 

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định

Như vậy khi được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 1 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh nghị định này quy định về thu tiền sử dụng đất trong trường hợp:
 • Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
 • Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đang sử dụng đất thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất.
 • Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014 quy định: Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status