Thủ tục đổi sổ hồng cũ sang sổ mới như thế nào

20-07-2017 15:57

Nếu quý vị đang muốn đổi sổ hồng mới nhưng lại không rành về các thủ tục giấy tờ. Hãy tham khảo bài viết dưới đây, quý vị sẽ biết được thủ tục đổi sổ hồng cũ sang sổ mới như thế nào để việc đổi mới đúng theo quy định.

Thủ tục đổi sổ hồng cũ sang sổ mới như thế nào
 

Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận được quy định cụ thể tại Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

►.Điều kiện để được cấp đổi giấy chứng nhận cần có

* Các loại giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 2009 mà người được cấp giấy có nhu cầu cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận), bao gồm:
 
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và pháp luật về dân sự.

* Giấy chứng nhận đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại.

► Trình Tự Thủ Tục Đổi Sổ Hồng Như Thế Nào

Người có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận lập 01 bộ hồ sơ nộp tại bộ phận nhận và trả kết quả sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức) hoặc bộ nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân). Hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (Mẫu số 02/ĐK-GCN).

- Bản gốc giấy chứng nhận.

* Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy và Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại  Điều 15, Điều 20 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP.

* Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) mà có yêu cầu xác nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp thì nộp đơn đề nghị và Giấy chứng nhận đã cấp cùng với hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản để giải quyết theo quy định tại Điều 15, Điều 20 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP.

Trên cơ sở hồ sơ đã nộp, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký giấy chứng nhận và giao giấy chứng nhận đã ký cho người đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận.

Thời gian thực hiện thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận là không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian trích đo địa chính thửa đất.
Tags:

Hỗ Trợ Khách Hàng

 • Mr. Thanh

  Mr. Thanh

  0919 356 178

  icon facebook
DMCA.com Protection Status